Malterisanje

Datum objave

13.07.2018 19:05

Koji dio je potrebno malterisati?

Unutrašnji zid/ovi, Plafon,

Na koju podlogu je potrebno nanijeti malter?

Ostalo: ,

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća

Na koliku površinu je potrebno nanijeti malter?

75 - 100 m2

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

potreban zidar za malterisanje 90 m2 poslonog prostora u tuzli kon tel 061778909