Krečenje

Datum objave

17.07.2018 14:34

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

300

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Zelena,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Ne, ne postoje oštećenja,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Ne, potrebno je da moler obezbijedi materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je