Instrukcije iz njemačkog jezika

Datum objave

17.07.2018 19:31

Za koji nivo obrazovanja su potrebne instrukcije?

Osnovna škola

Kojim danima su potrebne instrukcije?

Ponedjeljak,

U koje vrijeme su potrebne instrukcije?

Ostalo: Potreban mi je CV na njemackom jeziku,

Na koji način želite pohađati časove?

Ostalo: CV,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Potreban mi je prevod dva CV na njemacki jezik.