Izrada šadrvana

Datum objave

19.07.2018 09:05

Da li možete pružiti upute za izradu?

Da

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal (građu) za izgradnju?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Da, potrebno je i postavljanje

Kada Vam treba odabrana usluga?

13-08-2018