Prevodilac njemačkog jezika

Datum objave

19.07.2018 14:09

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Njemacki CV

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Ostalo: CV

U kojem formatu se dokument nalazi?

PDF dokument

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

2

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana