Razvoj web i desktop aplikacija

Datum objave

20.07.2018 15:54

Molimo opišite koja vrsta aplikacije Vam je potrebna

Potrebno mi je da tabelu koja je u csv-u prebacim kao neki vid aplikacije na webu gdje bi korisnici upisivali vrijednosti i dobijali rezultate, isto kao u excelu samo da je na web stranici

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno