Postavljanje prozora

Datum objave

23.07.2018 19:29

Koliko prozora ukupno želite zamijeniti / postaviti?

1

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal uključujući i prozore

Ne, potrebno je da izvođač radove sve obezbijedi

Koju vrstu prozora je potrebno postaviti?

Klizni (klizi na stranu), Po preporuci profesionalca (izvođača radova),

Od kojeg materijala su ili želite da novi okviri prozora budu izrađeni?

PVC, Po preporuci profesionalca (izvođača radova),

Koje širine su ili želite da budu novi prozori?

185 cm mogu novi, a mogu i dobri polovni, to što je povoljnije

Koje visine su ili želite da budu novi prozori?

78,5 cm mogu novi, a mogu i dobri polovni, to što je povoljnije

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

najkasnije do 10. 8.