Servisiranje sistema tehničke zaštite

Datum objave

20.11.2016 08:44

Koju vrstu sistema je potrebno servisirati?

Protuprovalni sistem,

Molimo opišite detaljnije uslugu koja Vam je potrebna

Alarm na poslovnom prostoru ispušta zvuk "bip bip" svakih nekoliko sekundi. Alarm ispravno radi, te nije priključen na neki sistem dojave.

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana