Časovi pjevanja

Datum objave

30.07.2018 16:01

Imate li prethodnog iskustva?

Bez iskustva

Znate li čitati notni sistem?

Ne

Koliko imate godina?

18 - 25 godina

Kojim danima želite pohađati časove?

Srijeda,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Ostalo:

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana