Škola crtanja

Datum objave

30.07.2018 18:12

Imate li prethodnog iskustva?

Bez iskustva

Koliko imate godina?

10 - 13 godina

Koji stil(ove) crtanja želite da naučite?

Po preporuci instruktora,

Koliko često želite pohađati časove?

Više puta sedmično

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

90 minuta

Kojim danima želite pohađati školu crtanja?

Ponedjeljak, Srijeda,

U koje vrijeme želite pohađati školu crtanja?

Između 12 - 15 h

Koliko dugo želite uzimati časove?

Po preporuci instruktora

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je