Instalacija kutije sa osiguračima

Datum objave

03.08.2018 11:22

Koju vrstu kutije sa osiguračima želite postaviti?

Klasična kutija

Na kojem mjestu želite postaviti kutiju sa osiguračima?

Hodnik

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti materijal i dijelove

Vrsta objekta

Kuća

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Razvesti struju na spratu kuce. koja je cijena