Krečenje

Datum objave

04.08.2018 12:38

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

20 m2 lijepljenje tapeta, sa uklapanjem, imitacija kamena.Banja Luka. 066 240 327 Slobo.

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Ostalo: ,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Ne, ne postoje oštećenja,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Da, ja ću obezbijediti potreban materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno