Časovi pjevanja

Datum objave

05.08.2018 16:06

Imate li prethodnog iskustva?

Bez formalnog obrazovanja, sam/a sam učio/la pjevanje

Znate li čitati notni sistem?

Ne

Koliko imate godina?

15 - 18 godina

Kojim danima želite pohađati časove?

Petak, Subota,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 15 - 18 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana