Postavljanje sanitarija

Datum objave

07.08.2018 05:17

Koje sanitarije je potrebno postaviti?

Umivaonik, WC školjka,

Koliko sanitarija ukupno je potrebno postaviti?

2

Da li su već postavljene instalacije?

Da, postavljene su vodovodne i kanalizacione instalacije

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da stručnjak obezbijedi materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

uz navedene sanitarije potrebno je jos nabaviti i postaviti bojler