Krečenje

Datum objave

07.08.2018 05:22

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

80

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Bijela,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Ne, ne postoje oštećenja,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Ne, potrebno je da moler obezbijedi materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebna zamjena drvenih grilja na prozorima ili popravka postojecih