Izrada stepenica

Datum objave

11.08.2018 11:33

Na koliko etaža želite postaviti stepenice?

Na jednu etažu,

Od kojeg materijala želite izraditi stepenice?

Beton,

Kada vam treba odabrana usluga?

Hitno,

Imate dodati još neke informacije?

Treba uraditi 5 gazista ravno pa podest pa na desnu stranu opet 4 stepenice pa podest opet...,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijedti sav potreban materijal i dijelove,

Da li želite dodatnu uslugu?

Ne, nije potrebna dodatna usluga,

Da li su u pitanju unutrašnje ili vanjske stepenice?

Vanjske stepenice,