Servis poljoprivrednih mašina

Datum objave

11.08.2018 13:43

Za koju mašinu je potreban servis?

Kombajn,

Molimo upišite koja vrsta kvara/servisa je u pitanju

Problem kod samohodnog silo kombajna nece da izbacuje silazu napolje uvlaci sjece ali ne izbacuje

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno