Servis računara

Datum objave

20.11.2016 12:40

Za koju vrstu računara je potreban popravak?

Laptop,

Koja marka računara je u pitanju?

HP

Molimo upišite koji operativni sistem je na računaru

Windows 7

Koja vrsta popravka / servisa je potrebna?

Potrebno je formatirati sistem, Ostalo: Instaliranje antivirusa,

Koliko računara je potrebno popraviti?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je