Obrada poljoprivrednog zemljišta

Datum objave

14.08.2018 20:59

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Oranje, Okopavanje,

Koja je veličina zemljišta za obradu?

Ostalo: 1050m2

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebno prekopati zemlju ručno ašovima ili kako god Vama odgovara.