Čišćenje i održavanje oluka

Datum objave

15.08.2018 09:55

Iz kojeg razloga Vam je potrebno čišćenje oluka?

Ostalo: Najmanje dva oluka (horizontalna) su rastavljena od vertikalnog. Treba ih spojiti i nitovati ili ucvrstiti sa sarafom. Visina je 6-7m. Po mogucnosti cim prije. ,

Od kojeg materijala je Vaš oluk?

Cink,

Kada su Vaši oluci posljednji put očišćeni?

Nisam siguran/na

Na koliko etaža je vaša kuća / objekat?

Objekat na dvije etaže

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Koliko oluka je potrebno očistiti?

Nisam siguran/na

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno