Stolarski radovi

Datum objave

15.08.2018 11:15

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Popravak

Na kojem predmetu je potreban rad?

Ostalo: ,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci stolara

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Nije potrebno,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana