Betoniranje

Datum objave

15.08.2018 23:48

Imate dodati još neke informacije?

,

Koja je približna kvadratura cjelokupnog rada

Više od 300 m2,

Šta želite betonirati?

Stepenice,

Vrsta Vašeg objekta

Privatna kuća,

Kada vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana,

Koji završni radovi su potrebni?

Glatka površina,

Molimo opišite Vaš projekat u više detalja

naljevanje betona 3 kubika za stepenice i podest ,

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Izlijevanje novog betona,