Betoniranje

Datum objave

16.08.2018 21:40

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Izlijevanje novog betona

Šta želite betonirati?

Ostalo: Podrum,

Koja je približna kvadratura cjelokupnog rada

Manje od 30 m2

Koji završni radovi su potrebni?

Završni rad sa teksturom

Molimo opišite Vaš projekat u više detalja

Potrebno mi je betonirati podrum oko 12 m2

Vrsta Vašeg objekta

Stambena zgrada

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je