Postavljanje vodovodnih instalacija

Datum objave

18.08.2018 13:46

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti materijal i dijelove,

Gdje želite postaviti vodovodne instalacije?

U kuhinji,

Imate dodati još neke informacije?

Masina je postavljena no stoji na improviziranom zamjenskom dijelu. Potrebno izvuci i postaviti sa pravim dijelom,

Koja vrsta radova je potrebna?

Postavljanje sanitarija,

Koje vrste sanitarija/uređaja će biti priključene na vodovodne instalacije?

Mašina za posuđe,

Kada vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana,