Postavljanje pločica

Datum objave

19.08.2018 17:39

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Koliko kvadratnih metara pločica je potrebno postaviti?

20 m2,

Gdje Vam je potrebno postaviti pločice?

Zid,

Da li je potrebno otkloniti postojeći materijal sa površine na koju se trebaju postaviti pločice?

Ne, nema postojećeg materijala ,

Da li ćete Vi obezbijediti pločice za navedenu uslugu?

Da, ja ću obezbijediti materijal,

Imate dodati još neke informacije?

,

Koju vrstu pločica želite postaviti?

Keramičke pločice,

Preko kojeg materijala će se postavljati pločice?

Beton,

U kojoj prostoriji želite postaviti pločice?

Kuhinja,