Stolarski radovi

Datum objave

23.08.2018 09:58

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: provesti crijevo od nape do odvoda

Na kojem predmetu je potreban rad?

Namještaj, Ostalo: kuhinja,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da stolar obezbijedi potreban materijal i dijelove

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Nije potrebno,

Kada Vam treba odabrana usluga?

11-09-2018

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebno je provesti crijevo od nape do odvoda. Potrebno je probušiti rupe na kuhinji (unutrašnjem dijelu) i sprovesti do dimnjaka. Potrebno od 10.09. pa na dalje