Krečenje

Datum objave

24.08.2018 12:54

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

110 kvadrata sa vasim materijalom .Hitno

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Bijela,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Ne, ne postoje oštećenja,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Ne, potrebno je da moler obezbijedi materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno