Krečenje

Datum objave

25.08.2018 23:02

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

,60 -70

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Bijela, Zelena,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Da, postoje oštećenja na plafonu,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Da, po preporuci molera

Kada Vam treba odabrana usluga?

27-08-2018

Imate li dodati još neke informacije?

Cijena usluge u KM i vrijeme trajanja