Postavljanje sanitarija

Datum objave

30.08.2018 11:20

Koje sanitarije je potrebno postaviti?

Ostalo: Kuhinjski element,

Koliko sanitarija ukupno je potrebno postaviti?

1

Da li su već postavljene instalacije?

Ostalo: Postavljeno ali treba ugraditi novi sifon i zamaltati 40cm kanalizacione cijevi u zid

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da stručnjak obezbijedi materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

06-09-2018

Imate li dodati još neke informacije?

Vodoinstalater mora znati i imati materijal da zamalta 40cm odvodne cijevi u zid