Vanjske vodovodne instalacije i zamjena

Datum objave

02.09.2018 08:54

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Uklanjanje vanjskih vodovodnih cijevi

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Kanalizacija,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove

Da, ja ću obezbijediti materijal i dijelove

Vrsta objekta

Stambena zgrada

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je