Krečenje

Datum objave

03.09.2018 10:02

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

100m2

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Bijela,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Ostalo: malo oštećenje na plafonu u kupatilu,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Ostalo: Kupola materijal za sobu za 60m2 a ostalo potrebno obezbijediti materijal 40m2

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Treba skinuti kuhunjske elemente