Krečenje

Datum objave

03.09.2018 13:24

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

64 (kvadratura stana)

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Bijela,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Da, postoje oštećenja na zidovima, Da, postoje oštećenja na plafonu,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Ne, potrebno je da moler obezbijedi materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

15-09-2018