Montaža limova i limenih krovova

Datum objave

03.09.2018 14:46

Na koje mjesto je potrebno postavljanje lima?

Krov,

Imate dodati još neke informacije?

Trebam majstora da mi postavi lim na krov,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Montaža trapeznog lima , Montaža crijep ploče,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Koju vrstu lima je potrebno montirati

Građevinska limarija, Trapezni profili, Lim u obliku crijepa,

Vrsta nekretnine

Kuća,

Na koliko područje je potrebno postaviti lim?

200 m2,