Pomoć pri apliciranju za vizu

Datum objave

20.11.2016 22:54

Za koju zemlju Vam je potrebna viza?

Njemačka

O kojoj vrsti vize je riječ?

Ostalo: Radna i boravišna viza

Koja vrsta pomoći Vam je potrebna?

Zakazivanje razgovora u ambasadi

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Imam radni ugovor