Ugradnja septičke jame

Datum objave

05.09.2018 14:46

Koju vrstu septičke jame želite ugraditi?

Po preporuci stručnjaka

Koliki kapacitet septička jama treba da ima?

Manje od 1000 l

Koliko osoba ima u Vašem domaćinstvu?

3

Kada Vam je potrebna ugradnja?

Za 1 - 2 sedmice

Postoji li lokacija i instalacije za septičku jamu?

Ne, ne postoji ni lokacija ni instalacije

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je