Izrada i postavljanje tapeta

Datum objave

10.09.2018 11:26

Koje je trenutno stanje Vašeg zida?

Zid je okrečen

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Postavljanje tapeta,

Od kojeg materijala su tapete?

Ostalo: ,

Za koliko zidova su tapete potrebne?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Dolazite li u druge gradove?Posto se ja nalazim u Prijedoru.I je li cijena po kvadratu postavljanja tapeta ili?