Sanacija i obrada betonirane površine

Datum objave

11.09.2018 10:48

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: hidroizolacija krajeva terase, montaža okapnica i premaz hidrosmjesom,

Koja je približna kvadratura potrebnih radova?

Manje od 50 m2

Koja lokacija radova je u pitanju?

Vanjski radovi

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača radova

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Terasa je popločana sa pločicama, ali su krajevi terase loše izvedeni, odnosno prelaz sa pločica na zid ispod terase, te se iz tog razloga u prostorijama ispod terase pojavljuje vlaga na zidovima.