Kompjuterska dijagnostika vozila

Datum objave

21.11.2016 11:08

Molimo upišite model i godište Vašeg vozila

mazda 323 BJ dizel 2001 godina

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: dijagnostika motora

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

ne prima gas preko 2800 obrtaja