Časovi iz njemačkog jezika

Datum objave

14.09.2018 16:31

Starosna dob

18+ godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja njemačkog jezika?

Bez iskustva

Kojim danima želite da imate instrukcije?

Ponedjeljak, Srijeda, Petak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Ostalo: nije bitno,

Na koji način želite pohađati časove?

Instrukcije u mom domu, Preko Skype-a,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Starosna dobVaša adresa / lokacija

18+ godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja njemačkog jezika?

Bez iskustva

Kojim danima želite da imate instrukcije?

Ponedjeljak, Srijeda, Petak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Ostalo: nije bitno,

Na koji način želite pohađati časove?

Instrukcije u mom domu, Preko Skype-a,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana