Postavljanje sanitarija

Datum objave

21.11.2016 12:25

Koje sanitarije je potrebno postaviti?

Ostalo: ,

Koliko sanitarija ukupno je potrebno postaviti?

3

Da li su već postavljene instalacije?

Da, postavljene su vodovodne i kanalizacione instalacije

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti sav potreban materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana