Postavljanje pločica

Datum objave

19.09.2018 17:12

U kojoj prostoriji želite postaviti pločice?

Ostalo: Soba,

Gdje Vam je potrebno postaviti pločice?

Pod,

Koliko kvadratnih metara pločica je potrebno postaviti?

Ostalo: 16

Koju vrstu pločica želite postaviti?

Keramičke pločice

Preko kojeg materijala će se postavljati pločice?

Ostalo: Estrih,

Da li je potrebno otkloniti postojeći materijal sa površine na koju se trebaju postaviti pločice?

Da, potrebno je ukloniti postojeći materijal

Da li ćete Vi obezbijediti pločice za navedenu uslugu?

Da, ja ću obezbijediti materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

U pitanju je zamjena ostećenog parketa keramikom u imitaciji drveta u sobi.