Servis i popravak GPS navigacija

Datum objave

21.09.2018 10:56

Koja vrsta servisa/popravka Vam je potrebna?

Otklanjanje hardverskog kvara

Koji brend navigacije je u pitanju?

Ostalo:

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Samo se upali izbaci informaciju neka slova i ugasi se na momenat i opet upali