Usluga pisanja

Datum objave

21.09.2018 22:35

Vrsta usluge koja Vam je potrebna

Akademsko pisanje , Pisanje stručnih radova,

Koliko stranica je potrebno napisati?

Više od 10 stranica

Za koji sektor je potrebna ova usluga?

Prodaja i marketing,

Koliko često će Vam biti potrebna ova usluga?

Samo jednom

Molimo opišite Vaš projekat detaljnije

Magistarski rad na temu "Procjena vrijednosti brenda" na engleskom jeziku

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je