Časovi pjevanja

Datum objave

21.09.2018 22:48

Imate li prethodnog iskustva?

Ostalo:

Znate li čitati notni sistem?

Ostalo:

Koliko imate godina?

40 - 50 godina

Kojim danima želite pohađati časove?

Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak, Petak, Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Ostalo: Po dogovoru

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je