Škola crtanja

Datum objave

24.09.2018 16:06

Za koju vrstu događaja vam je potrebna karikatura?

Ostalo:

Koliko osoba želite na crtežu?

2

Molimo opišite detaljnije crtež

Dvije osobe koje hoce crtati dobro

Na kojem formatu papira želite karikaturu?

A4

Želite li da karikatura bude uramljena?

Ne

Imate li prethodnog iskustva?Kada Vam treba odabrana usluga?

Početno iskustvo

Koliko imate godina?Imate li dodati još neke informacije?

14 - 17 godina

Koji stil(ove) crtanja želite da naučite?Vaša adresa / lokacija

Po preporuci instruktora,

Koliko često želite pohađati časove?

Po preporuci instruktora

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

90 minuta

Kojim danima želite pohađati školu crtanja?

Petak,

U koje vrijeme želite pohađati školu crtanja?

Između 12 - 15 h

Koliko dugo želite uzimati časove?

Dugoročno

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana