Kurs knjigovodstva i računovodstva

Datum objave

08.10.2018 11:27

U koje svrhe Vam je potrebno pohađanje ovog kursa?

U poslovne svrhe

Šta želite pohađati?

Knjigovodstvo, Računovodstvo,

Imate li prethodnog iskustva?

Da

Koliko imate godina?

25 - 35 godina

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je