Majstor za sve

Datum objave

09.10.2018 20:54

Koju vrstu mašine za veš želite postaviti?

Mašina s prednjim punjenjem

Postoji li električni priključak i odvod

Da, postoji električni priključak i odvod

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti materijal i dijelove

Koja vrsta objekta je u pitanju?

Stambena zgrada

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?Vaša adresa / lokacija

Ostalo: zamjena gume na veš mašini samsung,

Vrsta objekta

Stambena zgrada

Molimo opišite malo detaljnije uslugu koja Vam je potrebna

potrebno je zamijeniti gumu na samsung veš mašini - kao i savjet gdije nabaviti gumu

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

broj 062 940 340