Časovi iz francuskog jezika

Datum objave

10.10.2018 09:22

Starosna dob

18+ godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja francuskog jezika?

Bez iskustva

Kojim danima želite pohađati časove?

Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Od 12 - 15 h, Od 15 - 18 h, Nakon 18 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Preko Skype-a,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana