Postavljanje fasade

Datum objave

14.10.2018 12:47

Da li će biti potrebno i farbanje fasade?

Ne, farbanje fasade nije potrebno,

Imate dodati još neke informacije?

,

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Koju debljinu izolacije želite postaviti?

5 cm,

Na koliko etaža je potrebno postaviti fasadu?

Ostalo: Poslovni prostor u sklopu kuce.,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal za rad?

Da, ja ću obezbijediti sve što je potrebno,