Privatni časovi plesa(individualni i grupni)

Datum objave

17.10.2018 22:17

Za koju starosnu dob su potrebni časovi?

13 - 17 godina,

Za koliko osoba su potrebni privatni časovi?

1

Imate li prethodnog iskustva?

Bez iskustva

Koji stil/ove plesa želite naučiti?

Moderni ples, Ostalo: Jazz dance,

Kojim danima želite trenirati?

Ponedjeljak, Nedjelja,

U koje vrijeme želite trenirati?

Nakon 18 h

Koliko dugo želite da traje jedan trening?

60 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je